Güzel huy, insanın yüzüne yansır, mutmain olmuş bir ruh insanın güzel yaşamının sırrıdır. .