İnsan zayıftır; belâları çok... hayat yükü pek ağır. Eğer Kadîr-i Zülcelâle dayanıp tevekkül etmezse... elemler, teessüfler onu boğar. .