Küfrün ve münafıkların en korktuğu şey Müslümanların tek bir lider seçip tek çatı altında toplanması ve birlik olmasıdır. .