Komünizme zerdüştlük deyip aktif ilmi mücadeleyi durdurmaya çalışmak acizlik olur. Komünizme karşı aktif ilmi mücadele gerekir .