Komünizm dünyadaki en çürük, en sahte, en zavallı mantığın üzerine Darwinizmin üzerine kuruldu. Bundan dolayı da hemen çöktü. .