Zalimi yaratan da #Allah’tır. Zalim imtihan için gerekir. https://t.co/iprJ5C3Fm6 .