ALLAH KİTAP EHLİNİN HEPSİ BİR DEĞİL, RAZI OLDUKLARIM VAR BUYURUR; Bağnazlar Kitap Ehlinin Hepsi Bir ve Düşmanımız Der .