Büyük bir inkılap yapan Hz. Muhammed(sav)'e karşı beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu esasları korumakla tecelli edebilir - Atatürk .