Laiklik, bütün vatandaşların vicdan, ibadet ve din hürriyetini güvence altına almaktır. .