Uzlaşmacı ve barışsever bir kültür Müslümanlar arasında egemen olursa, İslam dünyası, 21.yüzyılın en büyük medeniyetini inşa edebilir .