Sözün tahrip gücü şiddetli. Söz insanları çok üzebilir. https://t.co/pHsYcBz0gU .