Bağnaz, işine gelen hurafeleri Kuran'ın hükümlerinden üstün tutar. İslam adına konuşur ama İslamla ilgisi yoktur .