Mümin erkekler mümin kadınlara, mümin kadınlar da mümin erkeklere yaraşır. .