İmanlı olanlar fakirlikte de, zenginlikte de neşeli ve şevkli olur. Güzel giyim ve yaşam Müslümanların gücünü gösterir .