Vücut, iman zaafiyeti yüzünden debelenir,hasta olur.Kanser, ülser vb. Çırpınır kurtulmak için. Çünkü imansızlığa göre yaratılmamıştır vücut .