Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? (NAHL SURESİ / 17) .