Hz. Mehdi (as)’ın talebeleri munislikle, temizlikle tanınacak, birbirlerine benzeyeceklerdir. .