KATİLLERE AF, ANLAŞMA, FEDERASYON, TERÖRE TESLİMİYET, ACİZLİK İSTEMİYORUZ....!!! .