Bölücübaşı Apo'nun üstadı Lenin der ki: bombalamak, öldürmek, korku yaymakla toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü kabul ettirebiliriz. .