Zaman denilen kavram aslında beyinde meydana gelen bir algıdır.İki olay arasında kıyas yapan beyin arada zaman geçtiğini düşünür ama yanılır .