İnsan gözünün Allah'ı idrak etme gücü yoktur.Bütün gözlerden Allah görür.Allah cihetsiz olarak her zaman her yeri görür.Bu müthiş bir güçtür .