İman edenler konulara derin perspektifle, akılla bakarlar ve Allah'ın varlığının delillerini hemen görürler. .