Her kişinin nefsi vardır. Nefs, insanın kalitesini ve imanının derinliğini göstermesi için şarttır. .