Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah hükmedenlerin hakimi değil midir? (Tin Suresi / 7-8) .