Mehdiyet Sünni, Şii, Vahabi, Alevi, Hıristiyan, Musevi hepsini kucaklıyor. Sevgi ve şefkatle yaklaşıyor. Müthiş sevgi gösteriyor. .