Komünistler, zaman zaman gizlenerek başka bir ideolojinin kılıfına bürünüp kendi mücadelelerine daha gizli yöntemlerle devam ederler. .