Anti-Darwinist ve Anti-Materyalist İlmi Çalışma komünistlerin en beklemediği ve en istemediği şeydir. .