Duygusallık, insanın doğru düşünebilmesini, gerçekleri olduğu gibi görebilmesini engeller, insanı zayıf, dirençsiz ve güçsüz hale getirir .