Münafıkların en darlandığı iki kelime: Hz Mehdi, Hz İsa .