Evrim teorisiyle mücadele ne pasif ve teslimiyetçi bir tutumla ne de acz içinde bir üslupla olmaz. https://t.co/7cU12Cx5 .