Müslüman kan dökmez, aksine sevgiyi, şefkati ve merhameti yaygınlaştırır. Zulmün Yaşandığı Yerde Dinsizlik Hakimdir .