Bencillik, acımasızlık, sevgisizlik vb davranışların temelinde darwinist ideoloji vardır. .