Allah’a derin aşkla bağlı olan bir mümin zaten malını canını Allah’a satmıştır. Allah için canını vermeye hazırdır. .