Her şeye “pozitif bakmak” Müslümanın en önemli özelliklerinden biridir. .