Müşriğin hoşlanmadığı şey, Kuran’ın kolaylığıdır. .