Ciddi bir huzursuzluk ve gerginlik içinde yaşayan insanlar bunun nedeninin sevgisizlik olduğunu hiç düşünmüşler midir? .