TRT Şeş'de PKK'ya karşı ideolojik fikirler anlatılmalı yani anti-marksist anti-darwinist anti-komünist yayınlar yapılmalıdır. .