Hanımlar dünyanın süsüdür, Allah’ın dünyada yarattığı en büyük nimetlerden biridir .