İnsan ruhunun esiridir. Hiçbir yere kıpırdayamaz. Çivi gibi, mıh gibi çakılmış vaziyettedir. Ruh, “yaz” der öyle yazabilir ancak. .