Din tastamamdır. Tamamı eksiksizce Kuran'da mevcuttur. Rabbimiz ayette, hadise uyanlar değil Kuran'a uyanlar kurtuluşa erecektir buyurur .