Marksist ideolojinin getirdiği isyankar ruh bazı üniversitelileri olumsuz etkileyerek suça teşvik ediyor, Devletimiz buna müdahale etmelidir .