Varyasyon tür içindeki çeşitlenmedir. Evrim olması için bir türün başka türe mutasyonlarla dönüşmesi gerekir. Bu ise imkansızdır... .