Daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma. (Müddessir Suresi/6) .