Bir protein başka proteinler olmadan meydana gelemez.Hücre olmadan,Dna, ribozom, mitokondri olmadan meydana gelemez.Evrim yok, bu da delili .