Birbirimize karşı bol güzel söz kullanalım. İnsan güzel söz söylemediği, öfkesini yenmediği zaman basitliğin kirli ortamında ızdırap çeker .