Hz. İsa ile ilgili hadisler tevatür derecesindedir, en sahih hadislerdendir. İnanmak vaciptir. .