Müslüman Kuran ile birlikte yaratılır. Kuran'a ulaşılacak şekilde yaratılır. .