Sanatta, bilimde, estetikte, siyasette, her yerde kalite olduğunda böyle bir İslam anlayışını herkes kabul eder. .