İnsanlar dindar olmadıkça, Müslümanlar Kuran'ı Museviler Tevrat'ı ayakta tutmadıkça Ortadoğu'da sorunlar çözülmez. .