Bağnazlar kokuşmuş hayatlarıyla müslümanların Cenneti hatırlatan yaşantılarını kıyaslayınca dayanılmaz acı ve ızdırap duyarlar haset ederler .